۱ مهر ۱۴۰۲

پروژه ۶۴ واحدی پرند

پروژه ۶۴ واحدی پرند

مشخصات:

کارفرما :شرکت تعاونی مسکن جعفریه

زیربنا: ۶۰۰۰ مترمربع شامل شش بلوک ۴ طبقه ای

محل اجرا : شهر جدید پرند