۱ مهر ۱۴۰۲

پروژه ۲۵۲ واحدی پردیس

پروژه ۲۵۲ واحدی پردیس

مشخصات:

کارفرما : شرکت نوسازی و ساختمان تهران(نوسا)

زیربنا: ۳۳۰۰۰ مترمربع شامل شش بلوک ۸ طبقه ای

محل اجرا : شهر جدید پردیس