۱ مهر ۱۴۰۲

پروژه وصال

پروژه وصال

مشخصات:

کارفرما : مجتمع خانه سازی رزمنده

زیربنا: ۲۰۰۰۰ مترمربع شامل دو بلوک ۱۳ طبقه ای

محل اجرا : شهر اردبیل