۱ مهر ۱۴۰۲

پروژه مدارس آذربایجان شرقی

پروژه مدارس آذربایجان شرقی

مشخصات:

کارفرما : اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس

زیربنا: ۲۰۰۰۰ مترمربع شامل ۱۲ باب مدرسه ۱۲ کلاسه ۳ و ۴ طبقه ای

محل اجرا : مناطق مختلف آذربایجان شرقی و غربی