۱ مهر ۱۴۰۲

پروژه غدیر

پروژه غدیر

مشخصات:

کارفرما :‌سازمان نوسازی شهر تهران

زیربنا: ۲۰۰۰۰ مترمربع شامل ۲ بلوک ۱۰ طبقه ای

محل اجرا : منطقه یافت آباد،شهر تهران