۱ مهر ۱۴۰۲

پروژه صنعتی سازی فاز ۳ پرند

پروژه صنعتی سازی فاز ۳ پرند

پروژه صنعتی سازی فاز ۳ پرند

مشخصات:

کارفرما : شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران(مپسا)

زیربنا: ۳۰۰۰ مترمربع

محل اجرا : شهر جدید پرند