۱ مهر ۱۴۰۲

پروژه سپند

پروژه سپند

مشخصات:

کارفرما : بنیاد تعاون استان کرمانشاه

زیربنا: ۹۰۰۰۰ مترمربع شامل یازده بلوک ۹ طبقه ای

محل اجرا : شهر کرمانشاه