۱ مهر ۱۴۰۲

پروژه دانشگاه آزاد (واحد اهر)

پروژه دانشگاه آزاد (واحد اهر)

مشخصات:

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی

زیربنا: ۲۰۰۰ مترمربع

محل اجرا : شهرستان اهر