۱ مهر ۱۴۰۲

سمینارها و نمایشگاه‌ها

sa1سمینارها و کلاس‌های آموزشی

این شرکت به منـظور معـرفی هـرچه بیشتر و بهتر سیسـتم ساخـتمانی ســازه هـای کامپـوزیت در نمایشـگاه هــای متـعدد صنعت سـاختمانی شرکت نموده و با برگزاری سمینارها و کلاسـهای تخصـصی در دانشـگاه ها و مـراکـز علـمی برای کارشـناسان و دست اندرکاران این صنعت در امر آموزش و گسترش صنعتی سازی با همکاری شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران (مپسا) نقش بسزایی داشته است.

لیست سمینارها و کلاس‌های آموزشی

۱- دانشگاه علامه شهر قم تیر ماه ۸۹
۲- حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران تیر ماه ۸۹
۳- نظام مهندسی مشهد تیر ماه ۸۹
۴- نظام مهندسی ارومیه مهر ماه ۸۹
۵- دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران آبان ماه ۸۹
۶- دانشگاه کرمان آبان ماه ۸۹
۷- مصلی تهران آذر ماه ۸۹
۸- نظام مهندسی یاسوج دی ماه ۸۹
۹- دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی اسفند ماه ۸۹
۱۰- دانشگاه آزاد نجف‌آباد اسفند ماه ۸۹
۱۱- انجمن انبوه‌سازان یزد اسفند ماه ۸۹
۱۲- دانشگاه آزاد بجنورد اسفند ماه ۸۹
۱۳- دانشکده عمران دانشگاه شیراز اردیبهشت ماه ۹۰
۱۴- دانشکده عمران دانشگاه بندرعباس اردیبهشت ماه ۹۰
۱۵- دانشکده عمران دانشگاه شریف اردیبهشت ماه ۹۰
۱۶- مؤسسه شاخص پژوه اصفهان اردیبهشت ماه ۹۰
۱۷- دانشگاه آزاد اسلامی شانزدهمین کنگره دانشجویان مهندسی عمران و معماری خرداد ماه ۹۰
۱۸- بنیاد فرهنگی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور- تهران مرداد ماه ۹۰
۱۹- سازمان مدیریت صنعتی تبریز تیر ماه ۹۱

کلاس‌های آموزش صنعتی سازی و فنآوری‌های نوین ساختمان

۱- دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران آذر ماه ۸۹
۲- دانشگاه علم و فرهنگ تهران دی ماه ۸۹
۳- دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی فروردین ماه ۹۰
۴- دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران فروردین ماه ۹۰
۵- دانشگاه آزاد و واحد علوم و تحقیقات فروردین ماه ۹۰

نمایشگاه‌ها

seminar01۱- نمایشگاه دهم صنعت:

محل اجرا: نمایشگاه بین المللی تهران، ۱۷-۱۴ مهر ماه ۸۹

۲- نمایشگاه فناوری‌های نوین و صنعتی سازی ساختمان:

محل اجرا: نمایشگاه بین‌ المللی تهران، ۱۴-۱۱ آذر ۸۹

۳- نمایشگاه صنعت و معدن

محل اجرا: مصلی تهران، ۲۱-۱۶ دی ۸۹

۴- نمایشگاه ساختمان

محل اجرا: نمایشگاه بین المللی تهران، ۷-۴ مرداد ۹۰

۵- نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان

محل اجرا: مصلی تهران ۴-۱ آذر ۹۰