۱ مهر ۱۴۰۲

تائیدیه‌های فنی

* تائیدیه فنی اولیه به شماره ۱-۸۵۷۶ در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۱ از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

* ثبت اختراع به شماره ۳۸۷۰۳۲۹۰ مورخه ۸۷/۳/۸، اداره ثبت شرکت‏ها و مالکیت صنعتی

* تائیدیه فنی برای سیستم بهینه شده به شماره ۳۵۴۵-۸-۹۰ در تاریخ ۹۰/۵/۱۶ از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

تائیدیه فنی برای سیستم بهینه شده (دریافت فایل)