۱ مهر ۱۴۰۲

استفاده از الیاف ماکرو

استفاده از الیاف ماکرو

بر اساس نتایج آخرین تحقیقات کمیته عرشه فلزی آمریکا (SDI) استفاده از الیاف سنتتیک ماکرو با نسبت طول به قطر بزرگتر از ۵۰ به لحاظ اجرایی و کارایی، جایگزین بهتری برای مش حرارتی روی سقف‌های عرشه فلزی می‌باشد.

این شرکت با علاقه‌مندی به استفاده از تکنولوژهای نوین روز دنیا و استفاده از مزایای آنها، اقدام به واردات این نوع الیاف مطابق آیین‌نامه (SDI) آمریکا نموده و از این الیاف در سقف‌های مرکب پروژه‌های اجرایی استفاده می‌نماید.

مزایای استفاده از این الیاف به شرح ذیل می‌باشد:

pic12

macro-3۱- استفاده از این نوع الیاف به جهت توزیع یکنواخت در کل حجم بتن مؤثرتر از مش حرارتی برای جلوگیری از ترک‌های حرارتی می‌باشد.

۲- سهولت اختلاط الیاف در مرحله بتن ریزی

۳- حذف عملیات مش‌گذاری روی سقف مرکب

۴- کاهش میزان لرزش سقف‌های مرکب با توجه به ایجاد ظرفیت کششی در مقطع بتن