۱ مهر ۱۴۰۲

اتصالات سیستم

اتصالات سیستم

اتصالات سیستم ساختمانی سازه‌های کامپوزیت ایستا

مهم ترین نوع آوری در این سیستم مربوط به مطالعه و طراحی و ساخت اتصالات مختلف به منظور بومی سازی – تولید صنعتی و سهولت و سرعت اجراء، منطبق بر آئین‌نامه های معتبر می‌باشد.

connection00